Cài đặt VieTeX và MikTeX với toàn bộ các gói TeX cần thiết

Khởi tạo: 2019-01-27   Phân loại: windows, latex   In bài viết nàyTrở lại trang chủ

Tóm tắt

Phần mềm VieTeX của thầy Nguyễn Hữu Điển (ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội) được rất nhiều người sử dụng cho mục đích soạn thảo TeX. Tôi thấy khá nhiều người quan tâm đến việc cài đặt VieTeX và MikTeX với toàn bộ các gói TeX cần thiết để tránh việc phải tải gói từ Internet mỗi khi cần dùng. Ở đây tôi ghi lại cách cài đặt VieTeX và MikTeX với toàn bộ các gói từ CTAN.

Tải xuống

Cài đặt

Việc cài đặt khá đơn giản, khi bạn mở tệp cài đặt của proTeXt, chọn cài MikTeX với lựa chọn Complete MikTeX thay vì Basic MikTeX. Quá trình này có thể mất khá nhiều thời gian do việc giải nén và sao chép toàn bộ các gói. Sau khi cài MikTeX, bạn tiến hành cài VieTeX và các phần mềm khác cần thiết theo hướng dẫn ở đây.


Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional Back to Top
Powered by Jekyll
The content on this site is shared under a CC BY-SA 4.0 license, unless otherwise noted