[English/Tiếng Việt]

[Trang chủ]  [Giới thiệu]  [Hoạt động]  [Bài báo]  [Sự kiện]  [Giảng dạy]  [Linh tinh] 

Giới thiệu về Hoàng Anh Đức


Thông tin cá nhân

  • Họ và tên: Hoàng Anh Đức.
  • Tên (trong các bài báo): Duc A. Hoang.
  • Quốc tịch: Việt Nam.
  • Giới tính: Nam.

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác


Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional Trở về đầu trang
Được xây dựng bằng Jekyll
Nội dung của trang này được chia sẻ theo giấy phép CC BY-SA 4.0, trừ khi có ghi chú khác Cập nhật: 01/04/2019