[English/Tiếng Việt]

[Trang chủ]  [Giới thiệu]  [Hoạt động]  [Bài báo]  [Sự kiện]  [Giảng dạy]  [Linh tinh] 

Hoạt động


Dự án

  • JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Research Activity start-up (30/08/2019 - 31/03/2021)
    • Mã số: 19K24349.
    • Tiêu đề: A study on reconfiguration problems under Token Sliding and their applications.
    • Vai trò: Nghiên cứu viên chính.

Thăm và làm việc

Bình duyệt

Tạp chí

Hội thảo

Giải thưởng


Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional Trở về đầu trang
Được xây dựng bằng Jekyll
Nội dung của trang này được chia sẻ theo giấy phép CC BY-SA 4.0, trừ khi có ghi chú khác Cập nhật: 15/09/2020