[English/Tiếng Việt]

[Trang chủ]  [Giới thiệu]  [Hoạt động]  [Bài báo]  [Sự kiện]  [Giảng dạy]  [Linh tinh] 

Sự kiện


Bạn có lẽ đã thấy tôi ở một trong các sự kiện sau

Các sự kiện tôi không tham gia, nhưng bài báo của chúng tôi (tôi và các đồng tác giả) được chấp nhận để thuyết trình

 • 九州地区におけるOR若手研究交流会 (2019 湯布院) (26/10/2019 - 27/10/2019 @ Oita, Nhật Bản)
  $k$-パス頂点被覆の遷移問題について
  slides
  — thuyết trình bởi Tsuyoshi Yagita

 • 2019-09-COMP (02/09/2019 @ Okayama, Nhật Bản)
  Algorithms for $k$-Path Vertex Cover Reconfiguration Problem
  báo cáo, slides
  — thuyết trình bởi Tsuyoshi Yagita

 • CIAC 2019 (27/05/2019 - 29/05/2019 @ Rome, Ý)
  Shortest Reconfiguration Sequence for Sliding Tokens on Spiders
  slides
  — thuyết trình bởi Ryuhei Uehara

 • WAAC 2018 (26/08/2018 - 27/08/2018 @ Fukuoka, Nhật Bản)
  Shortest Reconfiguration Sequence for Sliding Tokens on Spiders
  tóm tắt, slides
  — thuyết trình bởi Ryuhei Uehara

 • ISAAC 2015 (09/12/2015 - 11/12/2015 @ Nagoya, Nhật Bản)
  Sliding Token on Bipartite Permutation Graphs
  slides
  — thuyết trình bởi Eli Fox-Epstein

 • 夏のLA 2014 (17/07/2014 - 19/07/2014 @ Yamaguchi, Nhật Bản)
  Sliding Token on Trees in Linear Time
  báo cáo
  — thuyết trình bởi Eli Fox-Epstein

Các bài thuyết trình khác trong seminar, họp mặt, v.v.

 • Seminar của Nhóm nghiên cứu thuật toán ở Kyutech, Viện Công nghệ Kyushu (28/05/2020 @ Fukuoka, Nhật Bản)
  Moving Tokens on Graphs: Some Known Results and Open Questions
  slides

 • Seminar của Nhóm nghiên cứu thuật toán ở Kyutech, Viện Công nghệ Kyushu (05/12/2019 @ Fukuoka, Nhật Bản)
  Reconfiguration of $k$-Path Vertex Covers
  slides

 • Seminar của Nhóm nghiên cứu thuật toán ở Kyutech, Viện Công nghệ Kyushu (16/04/2019 @ Fukuoka, Nhật Bản)
  A Brief Introduction to Reconfiguration of Independent Sets and Related Problems
  slides

 • Hội nghị Khoa học của Khoa Toán-Cơ-Tin, Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội (12/10/2018 @ Hà Nội, Việt Nam)
  A Brief Introduction to Independent Set Reconfiguration and Related Problems
  slides

 • Seminar của Bộ môn Tin học, Khoa Toán-Cơ-Tin, Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội (31/08/2018 @ Hà Nội, Việt Nam)
  A Brief Introduction to Independent Set Reconfiguration and Related Problems
  slides

 • Bảo vệ Tiến sĩ ở Trường Khoa học Thông tin, Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (07/05/2018 @ Ishikawa, Nhật Bản)
  Independent Set Reconfiguration and Related Problems for Some Restricted Graphs
  khóa luận, slides, handout


Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional Trở về đầu trang
Được xây dựng bằng Jekyll
Nội dung của trang này được chia sẻ theo giấy phép CC BY-SA 4.0, trừ khi có ghi chú khác Cập nhật: 22/10/2020