[English/Tiếng Việt]

[Trang chủ]  [Giới thiệu]  [Hoạt động]  [Bài báo]  [Sự kiện]  [Giảng dạy]  [Linh tinh] 

Kinh nghiệm giảng dạy


Trang này liệt kê các khóa học giảng dạy bằng tiếng Việt mà tôi tham gia với vai trò Giảng viên hoặc Trợ giảng. Trong một số khóa học, tôi cung cấp một số tài liệu chọn lọc liên quan (có sự đồng ý của giảng viên).

Thời gian Vai trò Trường Khóa học
10/09/2018 - 13/12/2018 Giảng viên VNU-HUS MAT3302: Toán rời rạc (bài tập)
06/09/2018 - 13/12/2018 Giảng viên VNU-HUS MAT3302 2TNT: Toán rời rạc (bài tập)
11/10/2017 - 30/11/2017 Trợ giảng JAIST I216: Độ phức tạp tính toánToán rời rạc
12/04/2017 - 02/06/2017 Trợ giảng JAIST I216: Độ phức tạp tính toánToán rời rạc
12/10/2016 - 01/12/2016 Trợ giảng JAIST I216: Độ phức tạp tính toánToán rời rạc
08/04/2015 - 05/06/2015 Trợ giảng JAIST I216: Độ phức tạp tính toán và Toán rời rạc

Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional Trở về đầu trang
Được xây dựng bằng Jekyll
Nội dung của trang này được chia sẻ theo giấy phép CC BY-SA 4.0, trừ khi có ghi chú khác Cập nhật: 16/01/2019